Kunskapstest

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

Kunskapstest juni 2021

Sista anmälningsdag: 31 maj

Nivå 1 – Grundläggande kunskaper

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

14 juni kl. 13.30

14 jun, 2021: Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv - 14 juni kl. 13.30, Läs mer

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

14 juni kl. 15.00

14 jun, 2021: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens - 14 juni 2021 kl. 15.00,   Läs mer

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

15 juni kl. 13.30

15 jun, 2021: Kunskapstest: Kommunal ekonomi - 15 juni 2021 kl. 13.30, Läs mer

Kunskapstest: Intern kontroll

15 juni kl.15.00

15 jun, 2021: Kunskapstest: Intern kontroll 15 juni 2021 kl.15.00,   Läs mer...

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

16 juni kl. 15.00

16 jun, 2021: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning - 16 juni 2021 kl. 15.00, Läs mer

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

16 juni kl. 13.30

16 jun, 2021: Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser - 16 juni 2021 kl. 13.30,   Läs mer

Kunskapstest: Intern redovisning

17 juni kl. 13.30

17 jun, 2021: Kunskapstest: Intern redovisning – 17 juni 2021 kl. 13.30,   Läs mer

Kunskapstest: Kalkylering

17 juni kl. 15.00

17 jun, 2021: Kunskapstest: Kalkylering – 17 juni 2021 kl. 15.00,   Läs mer...

Nivå 2 – Fördjupade kunskaper

Kunskapstest: Mervärdesskatt och momsersättning, fördjupning

 18 juni  kl. 9.00

18 jun, 2021: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning – 18 juni 2021 kl. 9.00,   Läs mer...

Nivå 3 – Metoder & kommunikation

Kunskapstest: Coachande förhållningssätt

17 juni kl. 9.00

17 jun, 2021: Kunskapstest: Coachande förhållningssätt – 17 juni 2021 kl. 9.00,   Läs mer...

Återstående kunskapstest 2021

  • 13–17 december
    (Sista anmälningsdag: 29 november)

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram