Hur kan vi på KEF hjälpa er?

24 mars, 2020

Hela välfärdssektorn arbetar hårt med att hantera konsekvenserna av Coronautbrottet. Alla resurser i samhället som kan bidra i detta arbete behövs. KEF har resurser att bidra med bland annat när det gäller styrning och ledning, ekonomiadministration, utvecklingsfrågor, kompetensutveckling m.m. Hur kan vi hjälpa er organisation?

Våra konsulter har bred erfarenhet av den kommunala sektorn och har möjlighet att stärka er organisation med bemanning och kompetens, genom till exempel konsultinsatser eller interimsuppdrag. Dessutom har vi ett nära samarbete med våra KEF-partners, vilket innebär att vi tillsammans med dem kan åta oss uppdrag inom ett brett område kopplat till er verksamhet.
Konsultuppdragen kan lösas på distans via t ex Teams, eller på plats i er organisation.

På KEF har vi bland annat kompetens inom följande områden:

 • Coachande ledarskap/medarbetarskap
 • Genomföra olika typer av utredningar, revisioner, utvärderingar, översyn av styrdokument
 • Intern kontroll och riskanalys, rutinutformning
 • Kvalitetsfrågor
 • Målstyrning, mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
 • Omvärldsanalys
 • Redovisningsfrågor
 • Upprätta systemdokumentation i enlighet med redovisningslagen
 • Utveckling/kvalitetssäkring av de finansiella rapporterna
 • Upprätta strategier för IT/digitalisering
 • Verksamhets-/process-/kvalitetsutveckling och förändringsledning

Vi kan även erbjuda hjälp med bemanning inom följande områden:

 • Chefsfunktioner inom ekonomiområdet
 • Ekonomiadministration (t ex som ekonom, controller m.m.)
 • Förvaltningschef/verksamhetschef (inom områden som t ex samhällsbyggnad, fritid, VA/renhållning)
 • Kommunchef/kommundirektör
 • Kvalitetschef
 • Utvecklingschef/utvecklingsstrateg
 • Redovisningschef

Läsa gärna mer om vad våra konsulter har för erfarenheter här på vår hemsida: Kef.se/kontakta oss

Välkommen att kontakta oss, direkt via våra konsulter, eller via vår medlemsmejl: medlem@kef.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram